Hataxpedie

Zpět na výpis článků

Jak založit firmu 14. 1. 2022

Založení s. r. o. možná není taková věda, jak by se na první pohled mohlo zdát. Když budete znát všechny potřebné kroky a podmínky, můžete celý proces zvládnout poměrně dobře. Své háčky to ale samozřejmě má. Abyste se na ně nechytili, doporučujeme dobře si nastudovat postup založení s. r. o. 

Podmínky pro založení s. r. o. se zlepšují

Evropská unie se dlouhodobě snaží o snížení administrativní zátěže i poplatků při zakládání společností s ručením omezeným, v ČR se to zatím daří jen částečně. 

Jedním ze vstřícných kroků, které se podařilo prosadit, je možnost založení s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč, druhým pak zápis do obchodního rejstříku pomocí vzdáleného přístupu notářů. 

Čeho se zatím nepodařilo v ČR docílit, jsou nižší náklady na založení. Podle EU by se měly vejít do 100 eur; jak je to u nás doopravdy, se dozvíte níže.

Jak založit s. r. o.

Proces se dá v podstatě zvládnout v pěti krocích, ale je dost možné, že některé budete muset opakovat. Týká se to zejména bodu 4.

1. Zakladatelské dokumenty

V případě, že společnost zakládá více osob, uzavřou společenskou smlouvu, která upravuje základní vztahy ve společnosti. Pokud je jediný zakladatel, sepíše se zakladatelská listina. Oba zakladatelské dokumenty musí mít formu notářského zápisu a jejich součástí musí být podpisové vzory a výpisy z trestního rejstříku jednatelů. 

Některé náležitosti těchto dokumentů jsou uloženy zákonem č. 90/2012 Sb., jiné naopak lze přizpůsobit potřebám společnosti, nebo je do dokumentu vůbec nezahrnovat.

Poplatky, které vás v tomto kroku čekají, jsou:

  • 2 000 – 4 000 Kč za vyhotovení notářského zápisu
  • 100 Kč za výpis z rejstříku trestů (za jednu osobu)
  • 30 Kč za ověření podpisu jednatele (za jednu osobu)

2. Živnostenské oprávnění a daňová registrace

K získání živnostenského oprávnění potřebujete právní titul k užívání sídla firmy včetně souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Na živnostenském úřadu dále doložíte zakladatelský dokument a zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč

Pokud se chystáte provozovat živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou, musíte ustanovit odpovědného zástupce.

Kromě výše zmíněného správního poplatku zaplatíte ještě 30 Kč za ověření podpisu vlastníka nemovitosti na souhlasu s umístěním sídla.

3. Bankovní účet

Pro splacení vkladu vyššího než 20 000 Kč je třeba otevřít si účet v bance. Existují sice plány na složení vkladů do notářské úschovy, zatím to však možné není. 

Tady vás čekají bankovní poplatky za zřízení účtu, které se však u různých institucí liší, a také úhrada potvrzení o splnění vkladové povinnosti. Cena za jeho vystavení začíná na 120 Kč.

V případě, že zvolíte základní kapitál do 20 000, postačí vám prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti.

4. Zápis do obchodního rejstříku

Podat návrh na zápis můžete sami na rejstříkovém soudu, nebo využijte notáře, který vyhotovil vaše podkladové notářské zápisy. Jak bylo zmíněno v úvodu, notáři mají dálkový přístup do rejstříku, což tento krok procesu významně usnadňuje a snižuje riziko zamítnutí návrhu ze strany soudu.

Poplatky, kterým se nevyhnete, jsou za notářské zápisy:

  • Podkladový notářský zápis stojí 2 000 – 3 000 Kč. 
  • Osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku vyjde na cca 1 000 Kč.  

Ušetřit však můžete právě díky zápisu do OR prostřednictvím notáře. Provádí-li zápis soud, činí výše poplatku 6 000 Kč, zatímco v případě notářského podání” je to 2 700 Kč. Když si vezmete, že odměna notáře za zápis do veřejného rejstříku je stanovena notářským tarifem na 300 Kč, není moc co řešit.

5. Zápis do informačního systému skutečných majitelů

Posledním krokem postupu založení s. r. o. je zápis tzv. skutečného vlastníka. Je to fyzická osoba, která má přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve společnosti. Stejně jako u zápisu do OR můžete návrh na zápis podat u rejstříkového soudu sami, nebo k tomu využít notáře. Poplatek činí 1 000 Kč.

Jak si založit s. r. o. snadno a rychle

Někomu se po přečtení může zdát založení s. r. o. jednoduché, jinému naopak. Každopádně jde o proces, který vás bude stát hodně času a možná i nervů.

Existují možnosti, jak si cestu k vlastní společnosti s ručením omezeným usnadnit

  1. Nechat se v krocích, kdy si nejste úplně jistí v kramflecích”, zastoupit profesionály
  2. Nechat si založit s. r. o. na míru
  3. Koupit si ready-made společnost.

Neodkládejte svůj sen o vlastní s. r. o. kvůli obavám z procesu založení. Kontaktujte nás a společně najdeme řešení.

 Poradit se založením společnosti


ARSY line - создание сайтов…