Právnické osoby

Hoďte za hlavu evidenci majetku, zapomeňte na odpisy, zahoďte daňové kalendáře. Jsme tu, abychom se postarali o vedení účetnictví společností s ručením omezeným i ostatních. Komplexně a profesionálně, s garancí vlastního daňového poradce

V souladu se všemi právními normami budeme evidovat stav a pohyb aktiv a pasiv i nákladů a výnosů. Spolehněte se na naši znalost účetních principů a podvojných zápisů stejně jako na vymezení jednotlivých složek majetku. 

Postaráme se o vaši mzdovou agendu, daňovou povinnost i účetní závěrky a zprávy, zajistíme podklady pro auditory. 

Mějte své účetnictví v naprostém pořádku.

NECHTE NA NÁS

  • vedení účetnictví plátcům i neplátcům DPH v potřebném rozsahu, 
  • účetní závěrku, zprávu o vztazích se spřízněnými subjekty, popř. výroční zprávu, 
  • inventarizaci majetku a závazků, 
  • zveřejnění účetních výsledků v zákonném rozsahu, 
  • personální a mzdové záležitosti, 
  • daňovou agendu včetně vypracování a podání daňových přiznání, 
  • skladové hospodářství, odpisy a vše ostatní, co v rámci účetnictví potřebujete.


ARSY line - creation of websites and e-shops